Siz değerli müşterilimizin gizliliği ve kişisel verilerinizin korunması ÖZLEM DİYARBAKIR (“ÖZLEMDİYARBAKIR”) için önemlidir. Sizlere ait verilerin ÖZLEMDİYARBAKIR tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız.

ÖZLEMDİYARBAKIR, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda veri sorumlusudur. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca ÖZLEMDİYARBAKIR tarafından veya veri sorumlusu olarak ÖZLEMDİYARBAKIR adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir. Tarafımıza sağlamış olduğunuz verilerin doğru ve tam olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

ÖZLEMDİYARBAKIR, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında (aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla):

 • Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 • Aile ve demografik bilgileriniz
 • Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
 • Seyahat ve güzergâh bilgilerinizi
 • Biletleme ve rezervasyon detaylarınızı,
 • Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 • Çağrı merkezimiz vasıtasıyla toplanan ses kayıtlarınızı
 • Güvenlik amacıyla toplanan kamera/video/fotoğraf kayıtlarınızı
 • Kazalara ilişkin hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere toplanan sağlık verilerinizi,
 • Ürün sipariş bilgilerinizi,
 • Ödeme yapmaya ve iade almaya ilişkin bilgilerinizi,
 • Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz kullanıcıları için, bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

ÖZLEMDİYARBAKIR, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • Rezervasyon ve bilet alımlarınızı gerçekleştirmek, seyahat hizmeti sunmak ve hesabınızı yönetmek,
 • Seyahat gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak ve bu kapsamda müşteri memnuniyeti anketleri yapmak,
 • Size teklif ve hizmetler sunmak,
 • Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 • İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet vermek için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Şikâyet, dilek ve isteklerinizin gereğini yerine getirmek,
 • Acente sıfatıyla uçak bileti satılması
 • Ödeme iadelerinde bulunmak,
 • Güvenlik amacıyla kamera/video/fotoğraf kayıtları yapılması,
 • Kaza durumlarında yolcularımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve hukuki süreçleri yürütmek,
 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel teklifler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek, üyelik programımız kapsamında segmentinizi belirlemek,
 • Seyahat emniyeti ve güvenliğinin sağlanması, ÖZLEMDİYARBAKIR, ÖZLEMDİYARBAKIR çalışanları, ÖZLEMDİYARBAKIR'a hizmet veren kuruluşlar, ÖZLEMDİYARBAKIR acentaları veya bunların çalışanlarının veya ÖZLEMDİYARBAKIR’ın misafirlerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

ÖZLEMDİYARBAKIR, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 • İş ortaklarıyla,
 • Çalışanlarıyla, hizmet sağlayıcılarıyla (bulut bilişim ve diğer bilişim hizmetleri sağlayan şirketler ve danışmanlar dahil olmak üzere) ve acenteleriyle ve acenteliği yapılan şirketlerle,
 • Hissedarlar ve iştirakleriyle,
 • Size özel fırsatların sunulması amacıyla Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya kuruluşlarıyla,
 • Yürürlükteki kanunlar gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,
 • Kamu güvenliğinin sağlanması ve seyahat gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

ÖZLEMDİYARBAKIR, kişisel verilerinizi ÖZLEMDİYARBAKIR internet sitesi ve mobil uygulamaları, sosyal medya sayfalarımız, çağrı merkezi, bilet satış ofisleri, acentelerimiz, çalışanlarımız veya sözleşmeli olarak görevlendirdiğimiz kişiler, ÖZLEMDİYARBAKIR yetkili acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları ve diğer kanallar üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen ve diğer hukuka uygun amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

Gizlilik Politikasını onaylayarak, kişisel verilerinizin ÖZLEMDİYARBAKIR tarafından yukarıdaki biçimde işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza vermiş olursunuz. İlaveten ÖZLEMDİYARBAKIR, kişisel verilerinizi hukuka ve Kanun’a uygun şekilde ve diğer biçimlerde de işleyebilir, aktarabilir ve saklayabilir.

5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve site’de çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, Kâmil Koç gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Her zaman tarafımıza başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.. Bu yöndeki taleplerinizi iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ve yazılı olarak [_] adresimize iletebilirsiniz. Taleplerinizi iletmekte kullanabileceğiniz form'a ulaşmak için tıklayınız.

Ticari Elektronik İletiler

Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak biletleme sırasında, ÖZLEMDİYARBAKIR üye kaydı sırasında ve diğer her türlü ÖZLEMDİYARBAKIR mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden ÖZLEMDİYARBAKIR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel seyahat teklifleri, seyahatiniz ile ilgili veya ÖZLEMDİYARBAKIR tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine ÖZLEMDİYARBAKIR tarafından sağlanır.

Alışveriş Güvenliği ve SSL Sertifikası

ÖZLEMDİYARBAKIR web sitesinde kredi kartınızla yapacağınız tüm alışverişleriniz SSL sertifikasıyla güvence altına alınmıştır. Kart bilgileriniz 128 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir. SSL (Secure Soket Layer) bağlantısının hangi durumda aktif olduğunu, sipariş işlemleri sırasında kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfamıza geçtiğiniz sırada, tarayıcınızın adres çubuğunun hemen yanında görüntülenecek olan kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfanın sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi bu sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir ve üzerine tıkladığınızda şifrelemenin hangi firmaya ait olduğunu belirtir. Web sitemize kayıt olurken kullandığınız üyelik ve kişisel bilgileriniz gizli tutulmakta olup sizin onayınız dışında hiç kimseyle paylaşılamaz. SSL yazılımları, müşteri-işletme-banka arasındaki bilgi akışının, çözülme ihtimali matematiksel olarak çok düşük ve teknik açıdan zor olan 64 bit teknolojileriyle şifreli olarak yapılmasını sağlamaktadır.

Çerezler (Cookies) ve Google Analytics

ÖZLEMDİYARBAKIR web sitesi Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’ten aldığımız veriler web sitemizi siz müşterilerimizin tercihlerine göre optimize etmemizi sağlamaktadır. IP adresinizin de dahil olduğu bu veriler Google tarafından ABD’deki sunucularda barındırılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasını inceleyin.

Web sitemiz çerezleri kullanmaktadır. “Çerez” tarayıcınıza gönderilebilen bir veridir. Tarayıcınız belirlediğiniz seçenekler doğrultusunda çerezleri sisteminizde saklayabilir. Çerezler işletim sisteminiz, tarayıcı tipiniz, IP adresiniz vb. bilgileri toplar. Böylece web sitemizin barındığı sunucu tarayıcınızı ve daha önce ziyaret ettiğiniz sayfaları takip edebilir, bununla birlikte çerezler, örneğin, daha önce sepetinize eklediğiniz bir hizmeti/ürünü sonraki ziyaretlerinizde size gösterebilmemizi sağlar.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız.

ÖZLEM DİYARBAKIR Ticari Bilgileri

Ünvanı ÖZLEM DİYARBAKIR
MERSİS Numarası
Adresi Peyas Mah. Urfa Bulvarı No:218-220 Yeni OTOGAR
Telefon 444 44 21
Faks 0412 251 21 82
E-mail bilgi@ozlemdiyarbakir.com.tr